ИСТОРИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Регистрираното през 1994 г. Сдружение „Хомеопатично общество“ възражда и дава нов тласък на хомеопатията в България. То се явява като приемник на съществувалото в Следосвобожденска България Софийско Централно Хомеопатическо Дружество, за което нямаме подробна информация.

Първият лекар в България, който започва лечение по метода на хомеопатията е д-р Георги Миркович. Той е ученик на Сава Доброплодни. Получава всестранно образование за онова време – учи в Духовната семинария в Киев, завършва гръцко и френско училище в Цариград, от 1851 до 1856 г. следва медицина в Монпелие, Франция, където е награден от Наполеон ІІІ с медал за лекуването на болни от холера по време на епидемията. След връщането си в България подкрепя Драган Цанков за униатското движение, участва в делегацията пред папа Пий ІХ в Рим, за което е награден със златен Ватикански медал. Заради активната му дейност за националната ни кауза е изпратен от турските поробители окован във вериги пеш до Цариград и осъден на вечна каторга в Диарбекир. Освободен е след Руско-турската война (1877–1978), установява се в Сливен, където е управител на болницата и директор на Мъжката гимназия. Два мандата е народен представител, съосновател на вестник „Българско знаме“, издава списание „Нова светлина“ от 1891 г. до 1896 г., списание „Здравословие“ от 1893 г. до 1896 г. Първата му среща с Учителя Петър Дънов е през 1900 г. на първия събор на Веригата. Под влияние на общуването си с него започва издаването на списание „Виделина“ (1902–1905) с материали за духовно усъвършенстване. (….препратка към Сайта“Самуен Ханеман)

В Следосвобожденска България темата за ползата от хомеопатичното лечение е обект на дискусии. Хомеопатията е популярен метод за помощ и самопомощ през годините, особено през периода 1892-1895 г. В редица публикации са защитавани позициите на хомеопатията и са оборвани твърденията на нейните противници. Имаме информация за публикации по хомеопатия в редица вестници и списания:

Първата статия по хомеопатия е „За Омиопатията и Алопатията“, публикувана във вестник „Работник“ (Сливен, година 1, бр. 8, от 15 юли 1885 г.). В нея се прави преглед на хомеопатията от древността и се изяснява същността на това ново лечение. Статията не е подписана, но със сигурност е от д-р Миркович.

В списание „Нова светлина“, издавано от д-р Миркович, намираме две статии върху хомеопатията през втората година от издаването му (1892): „Лечителните средства“ и „Динамизмът“.

В списание „Здравословие или запазвание на здравието и лекувание на болестите по най-безвреден начин“ намираме следните статии, посветени на хомеопатията:

1893 г.: „Динамическото въздействие на лекарствата в малката доза“;
1894 г.: „Закона на подобните“; „Лечителското знание“; „Лекарствата“; „Серумтерапията“;
1895 г.: „Лечителни средства“, „Употребление на лекарствата“, „Предпазителни омеопатически лекарства“, „Напредъкът на омеопатията“ ,„По нашите лечителски начини“. В същото списание е публикуван и „Въпросник за консултация“.

През 1894 година е публикувана драматична пиеса на хомеопатична тематика – „Една безкрайно малка доза между двама сгодени“, от П. Жиорин, превод от д-р Миркович. (препратка към сайта „Самуел Ханеман)

Известни са и заглавията на някои книги по хомеопатия:

ДОМАШЕН ОМИОПАТИЧЕСКИ ЛЕКАР или способъ като как да се лекува човекъ самичакъ“ от д-р Г.В. Мирковича, издадена в гр. Сливен през 1885 г.

ХОМЕОПАТИЯ И НЕЙНИТЕ ОСНОВИ ЗА ЛЕКУВАНИЕ“ на Д-ръ Л. Кучински, в превод от руски от К. Багчевановъ, издадена от Софийското Централно Хомеопатическо Дружество през 1901 г.

„ХОМЕОПАТИЧЕСКА МЕДИЦИНА“, Д-ръ А. А. Соколски, Беседи за лекуване на болестите №1, КАКВА МЕДИЦИНА Е ХОМЕОПАТИЯТА, Научно-обществено изложение, гр. София, май 1937 г. (….препратка към сайта „Самуел Ханеман)

Тези факти потвърждават традициите на класическата хомеопатия в България. Въпреки че за продължителен период от 1937 до 1993 г. това знание като че ли остава забравено, хомеопатията в България се възражда с провеждане на първия курс по класическа хомеопатия от „Лондонския колеж по класическа хомеопатия“. От 1994 г. щафетата за популяризирането и приложението на хомеопатичния метод е поета от организацията с идеална цел Сдружение „Хомеопатично общество“, която през 2019 г. отпразнува своя четвъртвековен юбилей.